Onderwijs Research Dagen 2021

Over ORD 2021

Van 7 – 9 juli 2021 vindt alweer de 50ste editie (!) van de Onderwijs Research Dagen plaats. Deze ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het thema van deze ORD is ‘interactie’. Ook staan we uitgebreid stil bij 50 jaar ORD. We nodigen je uit om tijdens deze dagen met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van recent onderwijsonderzoek.

ORD2021 wordt onder auspiciën van de VOR georganiseerd door de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht in samenwerking met Congress by design.

Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht is een brede, internationale onderzoeksuniversiteit van hoge kwaliteit.

De universiteit heeft een sterke band met de stad Utrecht en onze wortels reiken tot diep in het verleden (1636).  Het interdisciplinaire onderzoek richt zich op vier thema’s: Life Sciences, Pathways to Sustainability, Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies. Er wordt geïnvesteerd in vernieuwende onderwijsconcepten. Mede daardoor is het studiesucces van de studenten hoog. Het onderwijs en onderzoek zijn sterk met elkaar verbonden. Er wordt samengewerkt in hechte communities en diversiteit is erg belangrijk.

Dit alles biedt een solide basis om wereldwijd samen te werken aan de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst.

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht is een plek waar studenten, docenten en professionals elke dag samen bouwen aan de toekomst. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de HU aan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. Dat doen we vanuit en voor de regio Utrecht, internationaal bekend om zijn sterke economie en vernieuwende bedrijven.

De wereld verandert snel, met uitdagingen op het gebied van gezondheid, technologie, veiligheid, samenleving en klimaat. Oplossingen voor deze vraagstukken vragen om een vernieuwende aanpak. Hogeschool Utrecht biedt die aanpak. Het praktijkgerichte onderzoek van de HU vindt plaats diverse lectoraten die ondergebracht zijn in vier kenniscentra: Digital Business & Media, Gezond en Duurzaam Leven, Sociale Innovatie en Leren en Innoveren. De HU brengt verschillende disciplines en invalshoeken samen. De kennis uit ons praktijkgericht onderzoek werkt door in ons onderwijs, waardoor we structureel en duurzaam onze opleidingen vernieuwen.

UMC Utrecht

In het UMC Utrecht wordt gewerkt aan de zorg, onderzoek en onderwijs van morgen. Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De wetenschappelijke resultaten worden omgezet in producten en diensten met een maatschappelijke meerwaarde, impact voor patiënt en samenleving.

Binnen het UMC Utrecht leiden we op voor de gezondheidszorg van de toekomst. Het UMC Utrecht verzorgt verschillende typen onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek op onderwijskundig gebied.

Aan acht hoofdthema’s geeft het UMC Utrecht prioriteit. Deze thema’s komen samen in de onderwijsstrategie Fit for the Future. Studenten die de opleiding afgerond hebben, zijn opgeleid volgens het Utrechts profiel: zij hebben vakinhoudelijk expertise én vaardigheden en geven inhoud en richting aan de gezondheidszorg en -onderzoek van de toekomst.

Het UMC Utrecht werkt samen met patiënten en allerlei partijen in zorg, onderwijs, wetenschap en het bedrijfsleven, zowel op het Utrecht Science Park als daarbuiten.

ORD 2021 commissie
Dr. Tim Mainhard (voorzitter)
Dr. Frans Prins
Prof.dr. Marieke van der Schaaf
Dr. Liesbeth Baartman
Drs. Caroline Vonk
Anke Horstman MA

Wetenschappelijke programma commissie
Dr. Lisette Hornstra (voorzitter)
Dr. Janneke van de Pol
Dr. Rianne Bouwmeester
Dr. Theo van den Bogaart
Dr. Renée Jansen

Kom over de brug commissie
Dr. Liesbeth Baartman
Dr. Frans Prins
Dr. Lisette Munneke
Dr. Lotte Henrichs
Dr. Jantien Smit
Dr. Esther van der Stappen