Onderwijs Research Dagen 2021

Jubileumsymposia

 

Om stil te staan bij 50 jaar ORD hebben we enkele zeer ervaren onderzoekers (nestoren) uitgenodigd om een jubileumsymposia te organiseren. Doel van de jubileumsymposia is om voor een bepaald onderzoeksterrein te laten zien waar het onderzoek vandaan komt in de afgelopen jaren, waar het nu staat en waar het naartoe zal gaan.

 

We zijn verheugd de volgende nestoren en onderwerpen aan te kondigen:

 

Elly de Bruijn – Leren en opleiden voor beroepen

Geert Kelchtermans – Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling: terugblik en vooruitblik op onderzoek en theorievorming

Jan van den Akker – Helicopteren over het Curriculum-landschap

Jeroen van Merrienboer – Onderzoek naar het ontwerpen van onderwijs in Nederland en Vlaanderen: Verleden, heden en toekomst

Joke Voogt – Digitale geletterdheid. Een terublik, stand van zaken en vooruitblik.

Martin Mulder – Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap

Monique Volman – Polarisatie, onderwijs en burgerschap.

Olle ten Cate – Vijftig jaar onderwijsresearch in de gezondheidszorg